Hulpprojecten

Dentamigos

Stichting Dentamigos is in 2006 opgericht door de Vlaardingse tandartsen Paul van Vugt en André Brockhus. 

Dentamigos wil tandheelkundige hulp bieden aan kinderen en volwassenen in die regio's in Zuid-Amerika waar geen of weinig tandheelkundige hulp voorhanden is. Wij werken daartoe zoveel mogelijk samen met de lokale gezondheidszorg. Ook bieden wij tandheelkundige studenten de mogelijkheid met ons mee te gaan, zodat wij van ons en wij van hen kunnen leren.

Momenteel zijn we werkzaam in Peru, in de omgeving van Cusco. Tweemaal per jaar reizen we met twee of drie tandartsen en assistentes naar dit gebied. Daar verlenen we zorg aan de schooljeugd en geven voorlichting aan de ouders en leerkrachten.

Sinds 2006 is er al veel veranderd. Het is prachtig om te zien dat we inmiddels hebben kunnen bereiken dat de monden er gezonder uitzien en dat men bewuster omgaat met de voeding, al blijft dit erg lastig.

Wij werken samen met Plan International. Plan legt voor ons de contacten in de dorpen, met de lokale medici en de docenten van de universiteit. In Nederland krijgen we veel steun van Dental Heath International Nederlands (DHIN). DHIN zorgt voor (een deel van) het tandheelkundig materiaal en voor enige documenten die nodig zijn bij het passeren van de douane in Peru.

 

Wilt u ons helpen?

Elk half jaar hebben we weer tandheelkundig materiaal nodig, wat we zelf meenemen naar Peru. Ook zorgen we voor tandenborstels en tandpasta voor de kinderen. De lokale tandartsen beschikken over erg eenvoudige apparatuur en weinig financiële middelen. Om die reden proberen we geld in te zamelen om zodoende materialen aan te kunnen schaffen door middel van verkoop van tandenborstels in onze praktijk, het geven van lezingen op scholen in het land waarbij borstels gekocht kunnen worden, ouders die koekjes bakken en verkopen etc.. De reactie van ouders en kinderen zijn hartverwarmend.

Natuurlijk is hulp in de vorm van geldelijke donatie ook meer dan welkom.

Omdat een bezoek aan de tandarts ook voor de kinderen in Peru erg spannend is en blijft, is er in 2010 gestart met het inzamelen van knuffels. Deze worden aan de kinderen uitgedeeld na de behandeling en worden met veel dankbaarheid aangenomen. De stralende gezichtjes spreken dan voor zich.

U kunt donateur worden van onze stichting. Voor € 50,- per jaar ontvangt u dan onze Nieuwsbrief en het jaarverslag. Eenmalige giften of ideeën voor sponsoracties zijn eveneens van harte welkom.

Tevens verkopen wij dentamigos tandenborstels met magneetje voor €5,- waarmee u ons doet ondersteund.

Ben u geinteresseerd en/of wilt u meer weten van St. Dentamigos, dan kunt u de volgende link aanklikken: www.dentamigos.nl

Wilt u ons helpen?

Opmerking: Dentamigos maakt momenteel een pas op de plaats. Zodra er weer enige voortgang te melden is, kunt u dit hier terugvinden.

 


 

Stichting St.Lukes

Deze stichting is opgericht om hulp te verlenen aan het St. Lukes Hospital in Malawi. André Brockhus is sinds enige jaren voorzitter van de stichting. Prioriteit is de aankoop en het transport van medicijnen. Samen met de overige bestuursleden worden diverse mogelijkheden gezocht om zodoende de noodzakelijke medicijnen te kunnen aanschaffen en vervoeren.

 

Een aantal facts en figures!

 

Wist u dat

  • Malawi 13 miljoen inwoners telt en een jaarlijkse bevolkingsgroei van 2,2% heeft.
  • 64% van de inwoners analfabeet is.
  • 84% van de bevolking moet rondkomen van minder dan 2 dollar per dag.
  • De gemiddelde levensduur 45 jaar is.
  • 125 kinderen van de 1000 kinderen hun 5e levensjaar niet bereiken.
  • Er slechts 2 artsen beschikbaar zijn per 100.000 inwoners.
  • 35% van de bevolking ondervoed is.
  • Tuberculose nog wijdverbreid is.
  • 14% van alle inwoners HIV geinfecteerd is.

 

Het ziekenhuis wordt medisch geleid door Dr. Mariétte Groenemeijer en dr. D. Byanamukama. Deze laatste is tevens verantwoordelijk voor onderzoek naar HIV. Het medisch team bestaat verder uit 5 Clinical Officers (bijna-artsen), meerdere Medical Assistants en 2 verpleegkundigen. Het ziekenhuis heeft een druk bezochte polikliniek,  een mannen-, vrouwen- en kinderafdeling. Verder zijn er aparte isolatiekamers voor TB (tuberculose)-patienten.

Wilt u meer informatie over dit Hospital of over het werk van de stichting? Misschien wilt u ook meehelpen? Kijkt u op www.stlukes.nl of belt u naar onze praktijk 010-2480046.